085-1304458

financieringsvoorstel_logo2

MAIL ONS

Werkkapitaal verbeteren:

Werkkapitaal verbeteren zou een continu proces moeten zijn

Werkkapitaal verbeteren moet bij iedere onderneming prioriteit hebben. Voor de continuïteit van een onderneming is goed werkkapitaalbeheer van groot belang. Een goede liquiditeitspositie zorgt er niet alleen voor dat je de lopende verplichtingen na kunt komen, maar ook dat je eventuele onverwachte tegenvallers op kunt vangen en kunt investeren in groei.

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa aan de ene kant van de balans en de vlottende passiva aan de andere kant. Onder de vlottende activa vallen dan o.a. de debiteuren, voorraden en de liquiditeitspositie.
De vlottende passiva bestaan onder meer uit de crediteuren, eventuele rekening-courantpositie van de bank en overige kortlopende schulden.
Werkkapitaal is dus feitelijk “stilstaand” geld dat niets oplevert. Het is er wel, maar het is niet liquide.
Werkkapitaal verbeteren levert dan ook direct liquiditeit op.

Werkkapitaal verbeteren - onze 5 gouden tips

Om het werkkapitaal te verbeteren zijn er een aantal mogelijkheden. Hierbij spelen de debiteuren, voorraden en crediteuren een cruciale rol. Hoe later uw debiteuren betalen, des te minder liquiditeit er beschikbaar is.

Tip 1: Blok een vast moment in je agenda om je werkkapitaal onder de loep te nemen

Heel vaak ontstaat het inzicht dat het huidige werkkapitaal tekortschiet voor het realiseren van je plannen pas op het moment dat het te laat is. Er ontstaan dan cashflowproblemen of je wordt geremd in je groei-ambities. Door met een bepaalde frequentie in te zoomen op je werkkapitaal ben je nooit te laat; zo hou je de vaart erin en je cijfers zwart. Afhankelijk van de omvang van je bedrijf en de sector waarin je actief bent heeft het de voorkeur om iedere week of maand.
to_do_geeltje

Tip 2: Snelheid van factureren

De snelheid waarmee gefactureerd wordt speelt een belangrijke rol bij de stand van je werkkapitaal. Probeer verzamelfacturen te voorkomen, de frequentie van factureren hoog te houden en duidelijke betalingsafspraken met je klanten te maken. Actief debiteurenbeheer ziet vervolgens toe op het nakomen van de gemaakte afspraken.

Tip 3: Screen de kredietwaardigheid van je klanten

Naast de kwantiteit en grootte, is de kwaliteit van je klanten ook belangrijk. Worden je klanten bijvoorbeeld op kredietwaardigheid gescreend? Vraagt je een informatierapport op voor het uitbrengen van een voorstel aan een prospect? Om debiteurenverliezen te voorkomen kun je ervoor kiezen om een kredietverzekering af te sluiten. Hiermee kun je de kwaliteit van je werkkapitaal verbeteren en ben je altijd gedekt tegen onverwachte afboekingen op geaccepteerde debiteuren.

Tip 4: Efficiënt voorraadbeheer

Alhoewel deze tip niet op elk bedrijf van toepassing zal zijn, is de positieve impact dermate groot dat hij niet mag ontbreken. Te veel voorraad kost liquiditeit, te weinig voorraad kan het bedrijfs- of productieproces verstoren. Veel boekhoudprogramma's bieden de mogelijkheid om op productniveau de omloopsnelheid van diverse productgroepen en artikelen te monitoren. Maak hier gebruik van!

Tip 5: Gebruik de betaaltermijn van crediteuren optimaal

Ten aanzien van de crediteuren geldt, dat het zaak is om optimaal gebruik te maken van de gegeven betalingstermijn. Waar mogelijk, tracht de betalingstermijn te verlengen of op te rekken. Waar mogelijk maak gebruik van de betalingskorting. Dit levert vaak meer op dan de eventuele financieringslasten door snellere betaling.

Er zijn goede mogelijkheden om het werkkapitaal te verbeteren middels factoring, reversed factoring of voorraadfinanciering. Hiermee wordt liquiditeit naar voren gehaald, hetgeen tevens de mogelijkheid biedt om kortingen bij leveranciers door snelle betalingen te bedingen en voorkomt dat onverwachte tegenvallers, grote gevolgen hebben. Zeker waar het gaat om het vinden van een juiste mix in je debiteuren-, voorraad- en eventueel inkoopfinanciering, dan kunnen we veel voor je betekenen.

DIRECT JE WERKKAPITAAL VERBETEREN?

VUL JE GEGEVENS IN EN WE NEMEN CONTACT OP

OF BEL OF MAIL ONS GEWOON EVEN