financieringsvoorstel_logo2

MAIL ONS

Werkkapitaal verbeteren

Werkkapitaal verbeteren zou een continu proces moeten zijn

Werkkapitaal verbeteren moet bij iedere onderneming prioriteit hebben. Voor de continuïteit van uw onderneming is goed werkkapitaalbeheer van groot belang. Een goede liquiditeitspositie zorgt er niet alleen voor dat u de lopende verplichtingen na kunt komen, maar ook dat u eventuele onverwachte tegenvallers op kunt vangen.

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa aan de ene kant van de balans en de vlottende passiva aan de andere kant. Onder de vlottende activa vallen dan o.a. de  debiteuren, voorraden en de liquiditeitspositie. De vlottende passiva bestaan onder meer uit de crediteuren, eventuele rekening-courantpositie van de bank en overige kortlopende schulden. Werkkapitaal is feitelijk “ stilstaand” geld dat niets oplevert. Het is er wel, maar het is niet liquide. Het werkkapitaal verbeteren levert dan ook direct liquiditeit op.

Werkkapitaal verbeteren – dit is hoe je het doet

Om het werkkapitaal te verbeteren zijn er een aantal mogelijkheden. Hierbij spelen de debiteuren, voorraden en crediteuren een cruciale rol. Hoe later uw debiteuren betalen, des te minder liquiditeit er beschikbaar is.
Ook de snelheid waarmee gefactureerd wordt speelt hierbij een rol. Probeer verzamelfacturen te voorkomen, de frequentie van factureren hoog te houden en duidelijke betalingsafspraken met uw klanten te maken. Actief debiteurenbeheer ziet vervolgens toe op het nakomen van de gemaakte afspraken.
De kwaliteit van uw klanten is ook belangrijk. Worden uw klanten bijvoorbeeld op kredietwaardigheid gescreend? Vraagt u een informatierapport op voor het uitbrengen van een voorstel aan een prospect? Om debiteurenverliezen te voorkomen kunt u er ook voor kiezen om een kredietverzekering af te sluiten. Hiermee kunt u de kwaliteit van uw werkkapitaal verbeteren en bent u gedekt tegen onverwachte afboekingen op geaccepteerde debiteuren.
Werkkapitaal verbeter kan op nog een manier: efficiënt voorraadbeheer. Te veel voorraad kost liquiditeit, te weinig voorraad kan het bedrijfs- of productieproces verstoren. Veel boekhoudprogramma’s bieden de mogelijkheid om op productniveau de omloopsnelheid van diverse productgroepen en artikelen te monitoren.
Ten aanzien van de crediteuren geldt, dat het zaak is om optimaal gebruik te maken van de gegeven betalingstermijn. Waar mogelijk, tracht de betalingstermijn te verlengen of op te rekken. Waar mogelijk maak gebruik van de betalingskorting. Dit levert vaak meer op dan de eventuele financieringslasten door snellere betaling.
Er zijn goede mogelijkheden om het werkkapitaal te verbeteren middels factoring, reversed factoring of voorraadfinanciering. Hiermee wordt liquiditeit naar voren gehaald, hetgeen tevens de mogelijkheid biedt om kortingen bij leveranciers door snelle betalingen te bedingen en voorkomt dat onverwachte tegenvallers, grote gevolgen hebben. Zeker waar het gaat om het vinden van een juiste mix in uw debiteuren-, voorraad- en eventueel inkoopfinanciering, kan begeleiding van een specialist snel zijn vruchten afwerpen.
Wil u meer weten over hoe u uw werkkapitaal kunt verbeteren? Neem contact met ons op.

Snel de optimale oplossing

Deskundigheid en scherpte

Beste voorwaarden en condities

Meer weten? Stel hier je vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Tweet
Share
Share